ÚAMK ve spolupráci s firmou CityPlan

zpracovaných v rámci Evropského programu hodnocení silnic EuroRAP, tentokrát pro roky 2007 – 2009.

Mimo již známou mapu zobrazující míru rizika, že se účastník silničního provozu stane součástí nehody se smrtelným nebo vážným zraněním (tzv. individuální riziko zjištěné s pomocí relativní nehodovosti), rozšířili tvůrci mapování rizika pro aktuální období také o samostatnou mapu pro motocyklisty. Vzhledem k nutnosti zvolit odlišný metodický přístup zpracování (kvůli nedostatečným informacím o intenzitách motocyklů na silniční síti ČR a velmi nízkým počtům nehod), vznikla mapa zobrazující riziko nikoli individuální, ale kolektivní (neboli společenské), vyjádřené absolutní nehodovostí. Motocyklistická riziková mapa ČR tak zobrazuje, v kterých úsecích dochází nejčastěji k nehodám motocyklistů, což je samo o sobě informací, která na národní úrovni nebyla doposud takto přehledně prezentována.

Co z mapy vyplývá? Že nejrizikovější jsou pro všechny účastníky provozu úseky jednak rovné a rychlé, kde motorkáři mohou a také jezdí vysokou rychlostí. To se týká například dálnic. Ať jde o D1 nebo D11. Právě tento úsek ukazuje na zásadní rozdíl proti rizikové mapě individuálního rizika. Tam se můžeme cítit velmi bezpečně, ovšem havárie motocyklistů jsou zde vyšší. Nebo jiný příklad rozdílného hodnocení – úsek silnice I/15. „Shoda“ nastává u frekventovaných točitých a méně přehledných úseků (navíc populárních mezi motorkáři pro ostrou jízdu) jako je silnice I/9 z Prahy na Českou Lípu.

V každém případě je tato mapa velmi výjimečná a v této podobě byla v České republice vytvořena poprvé.
A to díky spolupráci ÚAMK a CityPlan, kteří se podílejí na řešení mezinárodního projektu European Road Safety Atlas (Evropský atlas bezpečnosti silnic) spolufinancovaného Evropskou komisí skrze program EuroRAP.

Projekt bude zakončen v květnu 2011, a při této příležitosti bude uspořádána mediální prezentace výsledků dosažených v projektu. Bude představena zcela nová Riziková mapa ČR 2008 – 2010, zhodnocen vývoj rizikového mapování za celou dobu fungování programu EuroRAP v ČR (2003 – 2010) a také budou prezentovány první výsledky pilotních inspekcí a hvězdičkového hodnocení vybraných úseků páteřní silniční sítě.

Zdroj: ÚAMK

Aktivní mapa na str.: http://www.uamk.cz/cs/images/EuroRAP_CZ_2007-2009_motocykly.pdf

Duben 18, 2011

Štítky:

Napsat komentář