Dostali jsme prostor

.

mezinárodní konference s názvem „BEZPEČNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA“
, kde jsme představili zhruba ve dvacetiminutovém příspěvku s názvem „pod tlakem“ problematiku řízení motocyklu, mj. i s ohledem na kvalitu našich vozovek.

Představili jsme odborné veřejnosti a hostům konference studii vlivů zátěže a následné reflexe v chování řidičů a řidiček motocyklů.

Jde o zásadně nový pohled na reakce jedince vystaveného stresovému jednání v různých denních a rychlostních režimech. Jejím cílem je získání velkého množství dat, které ovlivňují naše chování v provozu „pod tlakem“ a jejich vyhodnocení s možným doporučením pro celkovou změnu strategie výuky řidičů motocyklů.

Děkujeme za možnost účasti na této prestižní konferenci spol. CityPlan spol. s r.o. a jmenovitě Ing. Jiřímu Landovi a Ing. Sabině Šibravové.

Více o konferenci CityPlan
ZDE
foto: CityPlan spol. s r.o.

Listopad 30, 2011

Štítky:

Napsat komentář