Letos končí platnost všech řidičských průkazů vydaných před rokem 2001

. . . řidičů v České republice. Více než jedna třetina těchto řidičů je ve věku 30 – 40 let.

Nyní je nejvhodnější doba podat žádost o vydání (výměnu) řidičského průkazu na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Na konci uvedeného období – roku 2010 – hrozí kumulace výměny velké části řidičských průkazů, resp. osob, které budou o výměnu žádat. Řidičské průkazy vydané před 1. lednem 2001 pozbývají na konci letošního roku platnosti a již je nebude možné použít k prokázání řidičského oprávnění.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Červen 24, 2010

Štítky:

Napsat komentář