Při nehodě v cizině.

na motocyklu či autem, přečtěte si informace alespoň o základních zákonech dané země. Ne všude totiž jezdí k nehodám policie a ne všude uplatníte Evropský záznam o nehodě. Navíc platí, že poškozený musí být odškodněn vždy podle práva státu, kde k havárii došlo.

Pokud v zahraničí se svým autem či motorkou nabouráte, vyhněte se tomu, že vás druhý řidič vmanipuluje do okolností, které budou pro vás nepříznivé. To se v poslední době stává podle zkušenosti likvidátorů tuzemských pojišťoven kupříkladu v Itálii.

„Zdánlivě jednoznačné nehody se tam často proměňují v noční můru českých řidičů, kdy jednoznačný poškozený se najednou promění díky mnoha svědeckým výpovědím ve viníka nehody,“ říká Kateřina Bílá z pojišťovny Wüstenrot. Zajistěte si proto v případě havárie, co nejvíce svých vlastních svědků a jejich kontaktní údaje.

Příjezdu policie se nemusíte dočkat vždy

Jednou z dalších zásad je trvat na příjezdu policie k nehodě. Nemusíte se jí ale vždy dočkat. V některých evropských zemích totiž jezdí pouze k nehodám se zraněním či s velkými materiálními škodami. Na druhou stranu ale podle Milana Káni z Kooperativy zase existují státy, kde se policie musí přivolat vždy. Takovou zemí je například Rumunsko, kde je originál policejního protokolu nezbytným dokladem při uplatnění škody vůči pojistiteli.

Co nejdříve, jak to bude možné, kontaktujte asistenční službu svojí pojišťovny. Číslo na ni byste měli mít před odjezdem do ciziny uložené v mobilním telefonu. Nejde přitom jen o nahlášení škodné události pojišťovně. Operátoři asistenční služby by vám měli celou situaci maximálně usnadnit. Na telefonní lince komunikují v češtině a mohou vám poskytnout základní praktické informace o tom, jak dále postupovat.

Podle varianty vašeho pojištění a sjednaných asistenčních služeb vám pak mohou případně pomoci s některými dalšími nutnými kroky jako je oprava motocyklu na místě, vyproštění či odtah vozidla. Pokud se z nějakých příčin nemůžete obrátit na svého pojistitele či asistenční službu, můžete podle České kanceláře pojistitelů (ČKP) kontaktovat národní kancelář země, kde došlo k dopravní nehodě. Její adresu, telefonní a faxové číslo najdete na webu Rady kanceláří .

Nezapomeňte na formulář pro záznam o nehodě

Stejně jako u nás se vám může vyplatit mít rovnou u sebe také vlastní formulář Evropský záznam o nehodě.

Pokud máte tento dokument k dispozici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku. Podle informací z ČKP jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je ještě důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést počet vyplněných bodů.

Dvojnásob to platí u nehod, ke kterým nebude přivolaná policie. Ani na tento formulář však nemůžete všude spoléhat, protože vybrané země jej neakceptují. „Vždy se proto seznamte se základními zákony země, do které se chcete cestovat,“ doporučuje Káňa. Většinou jsou tyto informace k dispozici i na internetových stránkách některých organizací, jako je například Ústřední automotoklub ÚAMK .

Nehodu na místě dobře zdokumentuje a nafoťte

Ideální je mít v autě k dispozici také fotoaparát či mobil, který je vybavený fotoaparátem. Díky tomu můžete co nejdříve po nehodě pořídit vlastní fotodokumentaci nehody. Vyfoťte nejen místo, kde ke kolizi došlo, ale také celou situaci, tedy včetně postavení všech účastníků po nehodě. Nezapomeňte ani na pořízení snímků, kde bude dobře vidět detailní rozsah poškození zúčastněných vozidel. Vytvořte si také jednoduchý plánek místa nehody.

Oba účastníci nehody si musí vyměnit své identifikační údaje. Tím se myslí především jméno, adresa či sídlo vlastníka auta a údaje k vozidlu. Zapište si registrační značku (SPZ), jeho výrobní značku, barvu a údaje k pojistiteli vozidla včetně čísla zelené karty, názvu a adresy pojistitele a čísla pojistné smlouvy.

Řidičům, kteří v zahraničí havárii zaviní, odborníci z pojišťoven doporučují sepsat s dalšími účastníky střetu prohlášení, že žádný účastník nehody nebyl při havárii zraněn. „Stále častěji se setkáváme s případy, kdy zahraniční poškozený následně uplatní škodu na zdraví,“ upozorňuje Kateřina Krásová z pojišťovny Direct.

V češtině uveďte vlastní vyjádření o nehodě

Ať už budete sepisovat protokol o nehodě na policii nebo vyplňovat Záznam o nehodě s dalšími účastníky nehody, v žádném případě nepodepisujte nic, čemu nerozumíte, nebo když je obsah dokumentu pro vás nesrozumitelný. Podepsat byste měli cokoliv jedině, když tomu rozumíte a souhlasíte se zněním textu. Do protokolu případně můžete vždy v češtině uvést i své vlastní vyjádření o nehodě.

Zdroj: .idnes.cz

Červenec 14, 2011

Štítky: ,
  • Napsat komentář