Učme se přežít, pátý letošní kurz je za námi.

Na autodromu v Sosnové u České Lípy proběhl v úterý 24.07.2012 již pátý z letos šesti plánovaných bezplatných kurzů bezpečné jízdy pro motocyklisty – Učme se přežít! Na této akci působili naši instruktoři z o.s. STOP NEHODÁM.

I přesto, že právě probíhá období dovolených a za takto příznivého počasí je pravděpodobně převážná většina motocyklistů na cestě za sluncem a mořem, jsme mohli dnes na autodromu v Sosnové u České Lípy přivítat 53 motocyklistů, kteří využili nabídku Libereckého kraje a zaregistrovali se do kurzu bezpečné jízdy pro motocyklisty.

Liberecký kraj tak může s radostí oznámit, že letos bylo v rámci projektu Učme se přežít! proškoleno již na 300 motocyklistů.

Den na autodromu v Sosnové byl zahájen registrací účastníků, poté následovala krátká technická prohlídka strojů a kurz mohl být odstartován. Účastníci si vyzkoušeli důležité prvky ovládání motocyklu jako například výhybný manévr, brzdění v náklonu a v rovině a dozvěděli se užitečné informace jako například jak správně nastavit podvozek. Po celý den se střídala teorie s praxí a kdo měl na konci ještě čas a energii, si mohl projet celou trať a vyzkoušet si v simulovaném provozu, za stálého dozoru zkušených instruktorů, čerstvě nabyté zkušenosti.

Kurzy jsou pořádány pod logem sociální kampaně Uber plyn!, která si vzala za cíl snížení počtu a následků dopravních nehod způsobených vlivem nepřiměřené rychlosti v Libereckém kraji. Liberecký kraj tuto kampaň převzal ze sousedního Německa, kde byla velice pozitivně vyhodnocena, o čemž svědčí i četná mezinárodní ocenění kampaně.

Červenec 25, 2012

Štítky:
  • Napsat komentář